Onderstaande referenties zijn anoniem opgenomen op deze website. Wil je referenties checken, dan is dat mogelijk. Neem dan contact met me op voor naam en organisatiegegevens (uitgezonderd de reacties op mijn blogs en eboek).

 

puzzel

 

Je bent in staat om binnen een organisatie snel en accuraat het probleem te benoemen en hiervoor een mogelijke aanpak te adviseren en te initiëren. Vervolgens heb je de nodige interventies op een zeer professionele wijze voorbereid en tot uitvoering gebracht waarbij je voortdurend het overzicht en de voorgang van het hele project op een goede wijze kon monitoren. Door je rustige, niet aflatende professionele, manier van werken weet je andere mensen in beweging te krijgen. Hierbij schroom je niet om gevraagd en ongevraagd feedback te geven op iemands handelen. Je bent in staat om snel te schakelen en daarbij de doelstellingen niet uit het oog te verliezen. Ik heb je ervaren als zeer creatief in het bedenken van oplossingen waarbij je aanpak en gekozen werkvormen altijd gericht zijn op de praktijk.

Ik zou je zeker aanbevelen als iemand die zeer goed in staat is om complexe veranderprocessen op het gebied van cultuur / houding en gedrag binnen een organisatie in beweging weet te krijgen.  

– Onderzoeker bij een overheidsinstelling

 

Wat ik vooral krachtig vind aan haar werkwijze is dat ze heel gericht de combinatie heeft gezocht van de harde kant, namelijk resultaatgericht werken vanuit de business met bijpassend taalgebruik, en de zachte kant, die gaat over je eigen onderliggende overtuigingen die de verandering stimuleren of juist belemmeren. Juist door dit projectmatig neer te zetten met een duidelijk doel en een duidelijke structuur (stuurgroep en projectgroepen op de locaties) wordt ‘veranderkunde’ weer een logisch onderdeel van de business, zoals het in mijn optiek ook hoort te zijn. Gerline blijft daarnaast altijd goed kijken naar het type interventies dat op een bepaald moment nodig is, zoals een persoonlijk gesprek of juist een discussie aangaan met de groep. Ook is het mooi om te zien hoe zij zich als een vis in het water voelt als zij voor een groep staat. Ik kijk terug op een goede samenwerking en zie de diepe indruk die ze heeft achtergelaten in onze organisatie. 

– HR businesspartner bij een overheidsorganisatie

 

In 2014 en 2015 heb ik Gerline Douwes van Topaaz meerdere malen ingehuurd als trainer/procesbegeleider op het vlak van teambuilding en verbetering van teamsamenwerking en communicatie. Ze is in staat om een veilige sfeer te scheppen waarin mensen zich durven uitspreken en zaken óp tafel komen i.p.v. erónder te blijven. Door humor en interactie maakt ze snel verbinding met de groep en doordat ze gebruik maakt van verschillende werkvormen ontstaat er een mooie mix van "praten en doen". Het heeft mijn teams geholpen om zicht te krijgen op "welke invloed heeft mijn gedrag op anderen?" en " hoe kan ik mijn gedrag aanpassen zodat er een betere sfeer en onderlinge samenwerking ontstaat?". Ook heeft ze ons laten inzien dat we soms vast zitten in regels en procedures terwijl dit best anders kan als we elkaar durven aanspreken en betere afspraken maken. Inmiddels is de uitspraak "Gewoon Doen!" een bekende geworden in onze organisatie.

– Manager bij een overheidsinstelling

 

Gerline Douwes is door ons ingeschakeld om het team te begeleiden bij de grote veranderopgaven van de afdeling en de daarbij opgetreden wijzigingen in het speelveld. Op basis van een zorgvuldige intake heeft Gerline een programma voor een tweedaagse retraite ontwikkeld wat zeer succesvol  is uitgevoerd.  Ze heeft deze dagen uitstekend begeleid  op basis van scherpe observaties en waarnemingen gericht op het bereiken van een duidelijk resultaat. Enerzijds liet ze voldoende ruimte voor het team voor de gedachtewisseling anderzijds zorgde ze ervoor dat niet te ver werd afgedwaald en de moeilijke vragen niet uit de weg werden gegaan.  Door haar min of meer “zachte” confrontatie en heldere analyse werd de noodzaak tot veranderingen algemeen gedeeld en heeft het team nieuwe energie gekregen om hier vorm en inhoud aan te geven. Daarmee heeft ze een begin gemaakt met het doorbreken van vaste patronen.

– Manager Financiën & Control bij een gemeente

 

De aanleiding voor mij om aan het Online Programma te beginnen waren grote veranderingen in o.a. de werkwijze binnen de organisatie door de Bestuursafspaken VVE rijk/gemeente. Ik merkte dat ik in mijn team het Opbrengstgericht werken niet goed voor elkaar kreeg. Mijn medewerkers wisten het nieuwe werken niet in te voeren en durfden de redenen hiervoor niet bij mij neer te leggen. Gerline heeft mij geholpen om een positieve flow te creëren in mijn team. Ik weet beter hoe ik mij kan opstellen tegenover mijn medewerkers en ik krijg hen nu echt mee in de veranderingen. Ik vond dat Gerline professioneel was in de begeleiding en goed luisterde naar waar ik tegen aan liep. Ze gaf mij bruikbare en concrete tips in de telefonische sessies en de modules waren toegespitst op de problemen die ik bij haar had aangedragen. In eerste instantie was ik wat huiverig voor het online concept, maar ik kwam er achter dat het eigenlijk heel efficiënt werkte. Het scheelde veel reistijd en het was gemakkelijker om me te blijven concentreren tijdens de sessies.

– Managerbij bij een kinderopvang

 

Verhaal van een deelnemer aan een 7life communicatietraining:

Een nieuwe kijk

Sinds mijn tweede draag ik een bril. En geloof me, dat was en is na al die jaren nog steeds nodig. Mijn zicht is er niet beter op geworden. Gelukkig zijn de dikke ‘jampotglazen’ van vroeger vervangen door dunne glazen met behulp van allerlei nieuwe technieken.

Een vreemde gewaarwording dan ook, nu ik sinds december 2015 nog helderder ben gaan zien. Ik zie ineens meer mijzelf, ik zie wie ik ben, waar ik voor sta. Ik zie ook de ander beter, veel scherper. En nee, dat komt niet door nieuwe glazen in mijn bril, of mijn sterkte die plotseling is verbeterd.

Dit heeft alles te maken met de 7Life communicatiescan die Gerline Douwes bij mij en bij mijn collega’s heeft afgenomen. In een prachtig kleurrijk rapport heb ik de uitslag van de scan ontvangen. Vervolgens is het rapport in een goed gesprek toegelicht door Gerline.

Verhelderend. Ongelofelijk verhelderend hoe zo’n communicatiescan kan zijn. Situaties waar ik al tijden mee worstelt, zijn nu inzichtelijk. Duidelijk is waaróm ik er mee worstel en waar het vandaan komt.

Eyeopeners. Waarom cijfer ik mijzelf weg in een stresssituatie? Waarom komen al mijn plannen in mijn hoofd niet verder dan alleen de gedachte? En waarom blijft die collega toch zo kalm in tijden van drukte en stress? Zoveel situaties, zoveel vragen en onduidelijkheden zijn opeens duidelijk geworden. En het heeft alles te maken met de rollen die we hebben. Een Zorger zoals ik, reageert totaal anders in een stresssituatie dan een collega die bijvoorbeeld Strateeg of Doordenker is.

Het heeft mij veel gebracht, stof tot nadenken. Zo ben ik. Dit ben ik. Wat wil ik er mee en wat kan ik ermee? Ik begrijp nu beter waarom collega’s reageren zoals ze reageren. Of waarom ze totaal niet begrijpen waarom ik mijzelf erg druk maak om dingen, waar ze zelf zo rustig onder blijven.

Ik ben er trots op!

Hier kan ik mee verder, bedankt Gerline voor deze nieuwe kijk op mijzelf! Bedankt voor mijn nieuwe bril. 

 

Met de communicatiescan van 7Life kwam ik er achter dat ik niet alleen een doener ben, maar ook een strateeg. In het gesprek met Gerline heb ik geleerd hoe ik mijn strategische stijl goed kon inzetten in mijn werk en dat heeft mij in de praktijk veel geholpen. Ook herkende ik welke communicatiestijlen mijn medewerkers hebben. Daar kan ik nu  beter op inspelen, waardoor ik hen beter mee krijg in de veranderingen in de organisatie.

– Manager bij een kinderopvang

 

We hebben met ons team de communicatietest 7life ingevuld en allen apart en vervolgens als team met elkaar besproken. Het heeft ons goede en  leuke inzichten over onszelf en elkaar gegeven, sommige zaken waren natuurlijk bekend andere onbekend en verrassend. Het geeft ons input tot betere samenwerking en afstemming als collega’s wat een beter resultaat geeft naar onze klanten. Ik heb jouw begeleiding als deskundig en inspirerend ervaren, met fijne zelfspot wat mee werkt om als deelnemer open te kunnen zijn. Een fijne mens met brede ervaring en prettige wijze van feedback geven.

– Manager bij een zorginstelling

 

Je staat met een goede mindset in het leven, benoemt en de poppenkast en dat wat serieus aandacht behoeft en dan vooral niet belerend maar uitnodigend &  ontdekkend.  Jouw / mijn aandeel in de dingen.  Het belang van de menselijke maat in de organisatie en het (mede) ontdekken van en doorbreken van schijn-houvasten.

Je liet op een creatieve manier de grijze hersens draaien. De vorm hield de energie er in.
Goed ook omdat de zelfreflecties en de discussies (stellingen) helpen grip te krijgen op het kuitenbijter-traject waar we als functionaris en collega's in zitten.

– Adviseur bij een overheidsorganisatie

 

Gerline heeft ons team van stafmedewerkers begeleid bij het scherp krijgen van taken, rollen en bevoegdheden in het licht van een organisatieverandering waarbij verantwoordelijkheden steeds meer bij de uitvoerende medewerkers komen te liggen.
Met veel bevlogenheid en doorzettingsvermogen weet zij de mensen tot de kern te laten komen en worden zaken die ingewikkeld leken weer overzichtelijk. Daarbij schenkt zij veel aandacht aan bovenstroom en onderstroom. Absolute zekerheden blijken dan ineens slechts overtuigingen. Haar aanpak is er één die je aanzet om er energie in te steken, maar die uiteindelijk ook veel energie oplevert.

– Adviseur bij een overheidsinstelling

 

De inbreng van Gerline was zeer weloverwogen en deskundig. Ze liet zien goed te kunnen luisteren en vroeg door op de momenten dat dat nodig was. Naast de inhoudelijke bijdrage vond ik haar aandacht voor de menselijke verhoudingen erg prettig. Ook een lastige discussie of een moeilijk onderwerp is Gerline niet uit de weg gegaan. Ze dacht goed mee en had van meerdere onderwerpen kennis en ervaring. De samenwerking is mij erg goed bevallen.

– Voorzitter Raad van Toezicht bij een kinderopvang

 

Gerline combineert soepelheid met standvastigheid. Denkt mee over concrete oplossingen, heeft oog voor belangen, gaat mee op het juiste moment.

– Directeur HR bij een zorginstelling

 

Gerline bleek in staat om zaken zich snel eigen te maken en aansluiting te vinden bij zowel de organisatie als bij de P&O-ers die binnen het programma werkzaam waren.
Daarnaast kenmerkte de aanpak van Gerline zich door een constant stuur op voortgang en resultaat en verbindingen daartussen en oog voor haar positie daarin. Zij is ook zelf resultaatgericht, wat maakt dat afspraken werden nagekomen en resultaten werden geboekt.

– Manager P&O bij een provincie

 

Bij het geven van de training: de rust en uit laten praten van anderen om hier dan met veel respect mee om te gaan.
Altijd een compliment geven en ook leermomenten creëren. Ik zie weinig mensen die zo goed onder woorden kunnen brengen wat het non-verbale is en wat jij ziet. En daar vind ik je een ster in.

– Projectleider bij een gemeente

 

Gerline heeft het vermogen om in zeer kort tijdsbestek zicht te krijgen op de organisatie (product, cultuur), leidinggevende structuur en aanwezige knelpunten. Gaat analytisch en creatief aan de slag. Kan goed relativeren en is stressbestendig. Uitstekende coach, supervisor en adviseur. En gewoon een fijne collega waar je mee kunt lachen.

– P&O adviseur bij een zorginstelling

 

Ik had niet het gevoel dat ik gecoacht werd tijdens de ontspannen gesprekken met Gerline. Maar wat heb ik er veel aan gehad! Ze stelde precies de goede vragen, waardoor ik zonder dat ik er erg in had heel anders tegen de dingen aan ging kijken die me dwars zaten. Ik zat op een doodlopend spoor, bij haar ontdekte ik nieuwe wegen. Ik kan weer verder.

– Docent, tekstschrijver en trainer

 

"De Eekhoorn”
De eekhoorn trok voor zichzelf een streep in het zand, die zijn wereld scheidde van de overkant. Aanvankelijk gaf dat een veilig gevoel tot hij er achter kwam dat hij met die streep zich ook de geneugten én de spanning van de andere kant, van het onbekende, ontzegde. Toen hij eindelijk zover kwam om de streep zelf weer uit te vegen was hij te laat. Het lekkers aan de andere kant was al opgegeten. De wereld was gewoon doorgegaan, ook zonder hem. Hij nam zich voor om nooit meer "Tot hier en niet verder" te zeggen.
Vrij naar een parabel van Toon Tellegen uit de bundel "misschien wisten zij alles".
Cees:” in mijn geval is -de streep- op tijd weg, ik blijf meedoen in de wereld! Ondanks mijn weerstand om aan de cursus deel te nemen, mede dankzij de stimulans van de trainer, Gerline Douwes."

– Cursist coachingsvaardigheden

 

Je bent iemand die goed het overzicht over het geheel houdt, kunt hoofd en bijzaken goed uit elkaar houden waardoor sturing mogelijk is. Kan goed de structuur vasthouden. Doel en lijn van de vergadering houd je goed vast. Je maakt een goede vertaling van theorie naar praktijk. Je manier van werken straalt rust uit.

– Managementteam bij een overheidsinstelling

 

Ik heb Gerline leren kennen als een vakvrouw op HR gebied. Eerst als Interim BusinessPartner HR en later als externe begeleider van veranderprocessen.
In snelle tijd heeft ze zich de bedrijfscultuur eigen gemaakt en was zij een sparringpartner voor mij op alle HR gebieden. Niet nadrukkelijk aanwezig en op de voorgrond maar rustig en toch gedreven haar doelen weten te bereiken. Veranderprocessen uitstekend begeleid en creatief in meerdaagse management bijeenkomsten zich laten zien dat zij een uitstekende procesbegeleider is die snel kan schakelen waar het moet maar het doel niet uit het oog verliest. Gerline gaat uitstekend om met zeer vertrouwelijke informatie en gebruikt deze info zeer gepast. Was ook kritisch naar mij en liet me zien dat dingen ook anders kunnen. Begeleidt op dit moment een groot cultuur/veranderingsproces op meerdere locaties tot tevredenheid.

– Disctrictsmanager bij een overheidsorganisatie

 

Ik heb de training gevolgd om een beter begrip te krijgen van de diverse communicatiestijlen die de groep mensen waarmee ik werk hanteert , maar ook om meer te leren hoe ik zelf acteer. Hoe kan ik mijn communicatiestijl gemakkelijk aanpassen aan de situatie. De cursusdag was ontzettend leuk en leerzaam, mede ook omdat de medecursisten vanuit hele diverse organisaties kwamen, er werd een veilige situatie gecreëerd waarin iedereen zich op zijn gemak voelde. De cursus heeft mij nieuwe inzichten gegeven die ik in de praktijk kan toepassen.

– Cursist 7Life training

 

Ik ben de training gaan volgen om mijn communicatie in bepaalde situaties beter te laten aansluiten bij ‘de doelgroep/persoon’. Soms zeg ik dingen op een bepaalde manier die niet aan te lijken komen bij de ontvanger. Het inzicht in mijn communicatiestijl heeft duidelijk gemaakt hoe ik communiceer en hoe anderen daarop reageren. Dit helpt bij toekomstige situaties. Ik vond het een fijne training, heel open en al snel veilig genoeg om dingen tegen elkaar te kunnen zeggen.

– Cursist 7Life training

 

Bij sommige mensen vind ik het moeilijk om ze enthousiast te maken om dingen anders te gaan doen of om weerstanden te overwinnen. Met de op het 7Life-concept gebaseerde training die ik bij Gerline heb gevolgd heb je in een dag een manier te pakken waarmee je makkelijker contact maakt doordat je begrijpt hoe je tot de ander door kan dringen, zodat je ècht kan communiceren.

– Cursist 7Life training

 

Als je je meer bewust wil zijn van je eigen voorkeursstijlen, en tegelijkertijd meer wil kunnen inspelen op de ander, dan is dit een mooie training om je denkproces te stimuleren. En ook meteen zaken te herkennen en in je dagelijkse praktijk toe te passen!

– Cursist 7Life training

 

Gerline, Zojuist je boek met aandacht gelezen.
Allereerst de complimenten voor de prachtige verzorging!
De opmaak, de leesbaarheid. Mede daarom prima en snel 'te verteren'.
Veel van wat je schrijft snijdt hout. Herkenbare zaken. Goed om eens zo belicht te zien.
Zou het zelf hier en daar wel wat anders opgeschreven hebben.
Maar ja, 'wij adviseurs' zijn soms net tandartsen ….. ;-).

 

Als ervaren leidinggevende en verandermanager herken ik mij helemaal in wat je stelt in je e-book en je blogs!
Handig ook om te blijven reflecteren!

 

Na een iets meer dan diagonale lezing van je e-book, wil ik je zeggen dat dit een fantastisch document is!!
Ik ken de boeken van Ardon en Weggemans en ik onderschrijf het veelvuldig voorkomen van verwaarloosde organisaties. Ik heb bij gemeenten en het onderwijs gewerkt en als leidinggevende heb ik niet alleen verwaarlozing gezien, ik steek ook hand in eigen boezem.