Verandering implementeren is: 
medewerkers in beweging krijgen!

Ik help jou graag om:

 • effectiever om te gaan met de groepsdynamiek op jouw afdeling en in jouw  organisatie;
 • zaken bespreekbaar te krijgen op jouw afdeling zodat de samenwerking en efficiency  van jouw medewerkers verbetert en daardoor de dienstverlening op hoger peil komt;
 • meer samenhang te creëren in plannen, beleid en inzet van (HR)instrumenten;
 • de gewenste veranderingen om te zetten in concrete plannen en deze daadwerkelijk  te realiseren!
   

"Niet nadrukkelijk aanwezig maar rustig en toch gedreven haar doelen weten te bereiken. Veranderprocessen uitstekend begeleid en creatief in meerdaagse management. In bijeenkomsten laten zien dat zij een uitstekende procesbegeleider is die snel kan schakelen waar het moet maar het doel niet uit het oog verliest.

Lees meer referenties    

 

Waarom veranderen?

Onze samenleving verandert continu. Eigenlijk verandert alles om ons heen voortdurend. Kijk naar de natuur, elke dag is weer anders. Het leven is een continue proces van verandering en groei. In organisaties is dat niet anders.

Waarom leveren die veranderingen niet altijd het gewenste resultaat op?
In de loop van de jaren heb ik heel wat veranderingsprocessen in organisaties begeleid.
Dat leverde diverse inzichten op:

Vaak wordt een gewenste verandering instrumenteel ingezet. Een ander beleid, een nieuw (HR)instrument, een ander systeem dat anders werken mogelijk moet maken. Er wordt een mooi plan gemaakt, middelen ingezet, uitgewerkt, ingevoerd, over gecommuniceerd. En dan? Werkt iedereen dan op de gewenste manier? “Ehm, maar het instrument zit toch goed in elkaar?” Het middel is doel geworden en het oorspronkelijk doel of probleemstelling is uit het oog verloren.

Uiteindelijk is het gedrag van mensen bepalend of een verandering daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Niet het juiste, mooie of effectieve instrument/systeem, maar de mensen.

Menselijk gedrag is tamelijk complex. Zeker in grotere organisaties waar de een na de andere reorganisatie of fusie wordt doorgevoerd, waar de afstand van de top tot de werkvloer groot is. En waar de politiek bijvoorbeeld veel invloed heeft op hoe er gewerkt wordt.

Wil je een verandering bewerkstelligen op jouw afdeling of in jouw organisatie dan zijn jouw medewerkers de doorslaggevende succesfactor. Jij hebt als manager daarin een sleutelrol.

 • waarom werkt het een wel en het ander niet?
 • bij de ene medewerker wel en bij de andere niet?
 • hoe krijg je er grip op?
 • hoe krijg je medewerkers zover dat ze een andere, noodzakelijke manier van werken
   gaan omarmen?
 • begrijpen ze niet dat veranderen noodzaak is in de huidige maatschappij?
 • dat ook overheidsinstellingen, onderwijs en zorg hun dienstverlening moeten aanpassen
   om te kunnen overleven?

Ik help je graag de verandering succesvol in te voeren!

Door de vele theorieën, methodieken en modellen die ik de afgelopen jaren heb uitgeprobeerd in de praktijk heb ik een schat aan kennis en vaardigheden ontwikkeld.

Mijn kracht ligt in het creëren van ruimte en veiligheid. Ik heb aandacht voor mensen en kan zaken met elkaar verbinden op een manier zodat mensen mee bewegen.

Ik ben goed in de vinger op de zere plek leggen, problemen analyseren en deze terugbrengen naar de essentie. Ik werk gestructureerd, methodisch en zoek graag naar mogelijkheden.

 

“Gerline bleek in staat om zaken zich snel eigen te maken en aansluiting te vinden bij zowel de organisatie als bij de P&O-ers die binnen het programma werkzaam waren.
De aanpak van Gerline kenmerkte zich door een constant stuur op voortgang en resultaat en verbindingen daartussen en oog voor haar positie daarin."

Lees meer referenties    

 

Nieuwsgierig hoe jij jouw medewerkers in beweging krijgt? Lees hier meer over mijn dienstverlening.